Strategische verkenning uitgaansdrugs. Denkrichtingen voor de preventie van (gezondheidsschade door) het gebruik van uitgaansdrugs onder jongeren en jongvolwassenen

Author(s): 
Goossens FX, van Hasselt NE
Published: 
2015
Publisher: 
Trimbos-instituut
Type: 
Report

Abstract

Het gebruik van drugs is van alle tijden. Toch zijn er grote verschillen per generatie. De drugs die worden gebruikt, de omgeving waarin dat gebeurt en de risico's die daarmee gepaard gaan, lopen bijvoorbeeld sterk uiteen. Deze verschillen worden bepaald door trends en ontwikkelingen in de samenleving enerzijds en de drugsmarkt anderzijds. De drugsproblematiek van de hippies uit de jaren zestig, de gabbers uit de jaren negentig en de festivalgeneratie van nu verschilt sterk. Daarmee vereist iedere generatie ook een op maat gemaakte preventie-aanpak.

Loading